Gặp chúng tôi

Gặp chúng tôi

Hãy đến và tham gia trực tuyến hoặc trực tiếp với chúng tôi tại các sự kiện sắp diễn ra của chúng tôi, để nghe thêm về môi trường tại Novo Nordisk và các cơ hội việc làm.