Đường dây nóng về Tuân thủ thuộc sở hữu và giám sát của Ủy ban Kiểm toán, một bộ phận của Ban Giám Đốc Novo Nordisk.

Nếu bạn là nhân viên của Novo Nordisk, bạn được khuyến khích nêu lên mối quan ngại thông qua ban quản lý tại nước sở tại, nhân viên pháp lý hoặc nhân sự tại nước sở tại. Nếu đây không phải là một tùy chọn, bạn có thể sử dụng các tùy chọn đề cập bên dưới. 

Các vấn đề liên quan đến Đạo đức kinh doanh, các vấn đề Kế toán và Gian lận, Cách thức Novo Nordisk, Vi phạm Dữ liệu Cá nhân tiềm ẩn, Chất lượng hoặc các vấn đề khác liên quan đến rủi ro pháp lý và/hoặc các rủi ro nghiêm trọng khác đối với Novo Nordisk cần được báo cáo cho đường dây nóng về Tuân thủ. Bạn có thể tìm thấy ví dụ về các mối quan ngại cần báo cáo bên dưới.

Xin lưu ý rằng đường dây nóng về Tuân thủ không được sử dụng để báo cáo các khiếu nại của khách hàng, các tác dụng phụ hoặc sản phẩm giả mạo. Vui lòng sử dụng các liên kết trong menu bên trái để báo cáo những mối quan ngại đó.

  • Hành vi sai trái hoặc sự vi phạm các chính sách và tiêu chuẩn về đạo đức kinh doanh của Novo Nordisk hoặc các bên thứ ba đại diện cho Novo Nordisk.

Những ví dụ bao gồm các hoạt động bán hàng và tiếp thị không phù hợp, cho hoặc nhận lợi ích không phù hợp, lấy mẫu sản phẩm không phù hợp, mối quan hệ không đúng với khách hàng hoặc bên thứ ba và các tương tác không phù hợp với bệnh nhân.

  • Vi phạm nghiêm trọng Novo Nordisk Way liên quan đến quy trình quản lý, hành vi hoặc ứng xử kinh doanh.

Những ví dụ bao gồm đối xử không công bằng nghiêm trọng đối với nhân viên, hành vi sai trái của việc quản lý rộng hơn hoặc các mối quan ngại về trả đũa.

  • Những mối quan ngại liên quan đến các hành vi có vấn đề về kế toán, kiểm soát nội bộ, kiểm toán và báo cáo tài chính, hoặc các hành vi cố ý để thu được các lợi ích trái phép một cách bất công, chẳng hạn như tiền, tài sản hoặc dịch vụ.

Những ví dụ bao gồm các báo cáo tài chính gian lận, kiểm soát nội bộ thiếu sót, giả mạo tài liệu, sử dụng sai tài sản NN hoặc trộm cắp.

  • Những mối quan ngại về chất lượng ảnh hưởng đến sản phẩm hoặc các quy trình liên quan đến GxP, các quy trình này không được giải quyết trong Hệ thống quản lý chất lượng thông thường.
  • Vi phạm dữ liệu cá nhân tiềm ẩn. Bất kỳ truy cập cố ý hoặc tình cờ nào, tiết lộ, phá hủy hoặc thay đổi đối với dữ liệu cá nhân mà không có sự cho phép.
  • Vi phạm nghiêm trọng liên quan đến chống độc quyền hoặc giao dịch công bằng, gián điệp hoặc phá hoại và vi phạm bảo mật thông tin.

Có thể báo cáo mối quan ngại cho đường dây nóng về Tuân thủ qua điện thoại hoặc trực tuyến.

Đường dây nóng về Tuân thủ được điều hành bởi bên thứ ba và bên báo cáo có thể chọn ẩn danh. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích tất cả những người báo cáo tự xác định danh tính để chúng tôi có thể điều tra báo cáo tốt hơn và duy trì liên lạc với người báo cáo trong quá trình điều tra.

Để được hướng dẫn thêm và có số điện thoại liên quan, vui lòng truy cập cổng báo cáo đường dây nóng về Tuân thủ

Có thể chọn trong số nhiều ngôn ngữ ở góc trên cùng bên phải khi mở liên kết. Khi báo cáo vụ việc qua điện thoại, vui lòng chờ đợi trong thời gian vừa phải trước khi một người đại diện sẵn sàng trả lời cuộc gọi của bạn.

Cổng báo cáo Đường dây nóng về Tuân thủ

Cổng báo cáo Đường dây nóng về Tuân thủ – Iran (Vui lòng sử dụng liên kết này nếu bạn ở Iran)

Khi bạn báo cáo một vụ việc qua điện thoại hoặc trực tuyến, bạn sẽ nhận được một mã số vụ việc duy nhất và được yêu cầu tạo một mật khẩu liên quan.

Với thông tin này, bạn có thể kiểm tra trạng thái vụ việc, xem có bất kỳ câu hỏi nào đối với báo cáo của bạn hay không và cung cấp thêm thông tin. 

Chúng tôi không dung thứ cho sự phân biệt đối xử hoặc trả đũa những người có thiện chí đưa ra báo cáo hoặc tham gia vào cuộc điều tra. Nếu bạn tin rằng bạn đã bị trả đũa vì đã báo cáo hoặc tham gia vào cuộc điều tra, bạn nên liên hệ ngay với Đường dây nóng về Tuân thủ. Tất cả các báo cáo đó sẽ được điều tra bí mật.

Đường dây nóng về Tuân thủ được đặt tại Copenhagen, Đan Mạch. Do đó, phải tuân theo các hạn chế của Đan Mạch và Liên minh Châu Âu liên quan đến việc đưa ra các báo cáo đó.