Có nhiều lý do tại sao các bệnh mãn tính như bệnh đái tháo đường típ 2 và bệnh béo phì đã gia tăng trong nhiều thập kỷ. Một số lý do là vì các yếu tố nguy cơ không ngăn ngừa được, chẳng hạn như yếu tố di truyền và thực tế đơn giản là con người đang sống lâu hơn.

Việc không làm gì để ngăn chặn sự gia tăng này sẽ chỉ khiến con người thêm đau khổ và chi tiêu y tế nhiều hơn. Khách hàng của chúng tôi là các hệ thống y tế và những người sử dụng phương pháp điều trị của chúng tôi. Nếu chúng ta không làm gì để ngăn ngừa các bệnh mãn tính thì chúng ta không sống đúng với giá trị của mình với tư cách là một công ty, cũng như chúng ta không thúc đẩy một doanh nghiệp bền vững.

Nhưng có những lĩnh vực mà các hành động ngăn ngừa có thể có tác dụng tích cực. Đô thị hóa ngày càng tăng, bất bình đẳng kinh tế xã hội, lối sống ít năng động hơn và chế độ ăn uống kém hơn.  Khi kết hợp, đô thị hóa ngày càng tăng, bất bình đẳng kinh tế xã hội, lối sống ít năng động và chế độ ăn uống kém hơn thường là những lý do chính giải thích tại sao ngày càng có nhiều người được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường típ 2 và bệnh béo phì.

Chúng tôi muốn bẻ cong đồ thị về sự gia tăng của bệnh đái tháo đường típ 2 và bệnh béo phì. Không có nghi ngờ gì, việc phòng ngừa chính là chìa khóa.

Hãy tiếp tục đọc và xem  cách chúng tôi làm việc trong công tác phòng bệnh mãn tính.

Hai trong ba người mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2 sống ở các thành phố. Cách các khu vực đô thị được thiết kế, xây dựng và quản lý đang thay đổi cách chúng ta sống và, trong một số trường hợp, làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính nghiêm trọng.

Ở hơn 50 thành phố trên khắp thế giới, chúng ta cần quan tâm đến bệnh mãn tính nghiêm trọng như một vấn đề sức khỏe quan trọng ở các thành phố. Chúng tôi đang hợp tác với các đối tác toàn cầu để cải thiện nghiên cứu và thông tin cho các chính sách nhằm thiết kế các can thiệp mang lại tác động ý nghĩa trên tuyến đầu điều trị của bệnh mãn tính.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Cities for Better Health.

Trên toàn cầu, 40 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị thừa cân. Điều này đặt các em nguy cơ sớm mắc bệnh đái tháo đường típ 2, và là một yếu tố dự báo chính xác về bệnh béo phì ở người trưởng thành. 

Những đứa trẻ này cũng có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc phát triển và phát huy hết tiềm năng của mình. Thừa cân có thể góp phần gây ra sự kỳ thị, kém xã hội hóa và khó khăn về cảm xúc, và trong một số trường hợp, trình độ học vấn giảm sút.

Cùng với UNICEF, chúng tôi đang nỗ lực ngăn ngừa bệnh thừa cân béo phì ở trẻ em. Bắt đầu tại Mexico và Colombia, nhưng với phạm vi tiếp cận và tác động toàn cầu và khu vực rộng lớn hơn, mối quan hệ đối tác này nhằm mục đích “chuyển câu chuyện” về ngăn ngừa bệnh thừa cân béo phì từ việc tập trung vào trách nhiệm cá nhân sang nhu cầu giải quyết các môi trường gây ra bệnh béo phì.

Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển tốt trong một thế giới đang thay đổi và phát huy hết tiềm năng của mình. 

Hãy truy cập trang web của UNICEF để xem những gì đang được thực hiện để cải thiện tình trạng của trẻ em thế giới.