Chiến lược trách nhiệm xã hội của chúng tôi đưa ra những tham vọng lâu dài mới trong ba lĩnh vực quan trọng để giúp cải thiện sức khỏe cá nhân và cộng đồng:

  • Ngăn ngừa sự gia tăng của bệnh đái tháo đường típ 2 và bệnh béo phì.
  • Cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc giá cả hợp lý cho những bệnh nhân dễ bị tổn thương ở mọi quốc gia.
  • Thúc đẩy sự đổi mới để cải thiện cuộc sống. 

Ngày nay, tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường trên thế giới là 1/11, con số này được dự đoán sẽ tăng lên 1/9 vào năm 2045 nếu hành động kịp thời.

Bệnh đái tháo đường tạo ra gánh nặng lớn cho các hệ thống y tế, và chúng tôi cam kết hợp tác với các cơ quan y tế và các đối tác khác ở các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động, để ngăn ngừa và điều trị căn bệnh này.   

Không có trẻ em nào phải chết vì bệnh đái tháo đường típ 1 

Chúng tôi đang mở rộng chương trình Changing Diabetes®  ở Trẻ em (Thay đổi bệnh đái tháo đường ở Trẻ em) để tiếp cận 100.000 trẻ em vào năm 2030. Hiện tại,  chương trình của chúng tôi đã giúp  hơn 25.000 trẻ em mắc bệnh đái tháo đường típ 1 được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế và thuốc cứu sống ở những nơi có nguồn lực thấp.

Insulin người giá cả hợp lý ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình

Chúng tôi đang giảm giá trần của insulin người từ 4 USD xuống 3 USD mỗi lọ ở 76 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Đây là một sự mở rộng quan trọng trong  Cam kết Tiếp cận Insulin  của chúng tôi để tăng cường nỗ lực của chúng tôi nhằm  tiếp cận  những người dễ bị tổn thương nhất  bằng insulin giá rẻ.

Đã cải thiện chăm sóc cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương

Chúng tôi đang mở rộng  chương trình Hợp tác vì sự thay đổi  với Ủy ban Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và Hội Chữ Thập Đỏ Đan Mạch cho đến năm 2023. Ngoài ra, chúng tôi đang hỗ trợ với khoản tặng 15 triệu DKK cho chương trình đó.  Thông qua những nỗ lực chung của chúng tôi,  chương trình giúp đỡ các nhóm bệnh nhân dễ bị tổn thương nhất trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo.